25636969
Generalforsamling 31. aug. 2021

 

 

HORNSYLD BRIDGEKLUB

                  1986

Såfremt forsamlingsforbuddet tillader det, afholdes

Generalforsamling tirsdag den 31. august 2021

i Stouby Multihus kl. 17.30

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Beretning v. formanden

3. Regnskab v. kassereren

4. Behandling af indkomne forslag 

    - Skal være formanden i hænde 7. dage før.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

    - På valg er:     Karen Mærkedahl (Modtager genvalg) 

                            Bodil Lund Hansen   (Modtager genvalg)

6. Valg af suppleant

    - På valg er:     Ole Jensen (Modtager genvalg)

7. Valg af revisor

    - På valg er:    Arne Munkholm (Modtager genvalg)

8. Valg af festudvalg

    - På valg er:     Hanna Knudsen, Bodil Lund Hansen (Modtager genvalg)                

9. Eventuelt        

 

NB.. Bridgeklubben er vært ved et let traktement og kaffe.

Tilmelding fra den 1/8-21 og senest den 18/8-21 Til Karen Mærkedahl tlf.24666550 gerne sms eller Hanna Knudsen 40939901 gerne sms .

Venlig Hilsen Anders Bloch